Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VTV Electronic News

Press coverage on VTV ELECTRONICS NEWS

VTV.vn – Đây chỉ là một trong số nhiều khóa dạy tự vệ cho phụ nữ và người cao tuổi được các nhóm tình nguyện viên trong cộng đồng người Việt tổ chức thời gian gần đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VTV News

VTV Electronic News

Press coverage on VTV ELECTRONICS NEWS Nhiều khóa học kỹ năng tự vệ cho người Việt ở Mỹ VTV.vn – Đây chỉ là một trong

Read More